Norconsult har testet Deco Smygplate!

Rapport fra Norconsult med klart svar!
Deco Smygplate reduserer varmetapet med opptil 20%

Deco Smygplate - Banner - Listefritt på 1-2-3
Listefritt - Deco Smygplate WS1

Norconsult testet energibesparelsene ved bruk av Deco Smygplate rundt vinduer

Testen avdekket at Deco Smygplate kan redusere varmetapet fra kuldebroer rundt vinduer med imponerende 16% til 20%. Produktet har derfor vist seg å være en gamechanger for energieffektivitet for rehabilitering og nybygg.

Deco Smygplate WS2 fra Deco Systems
Deco Smygplate LS2 for listefri løsning fra Deco Systems

Deco Smygplate

Den enkleste løsningen for et listefritt vindu. Sikrer alltid perfekte 90 graders hjørner og minimerer faren for oppsprekk. 

Reduserer varmetap og kostnader ved montering. 

Profilen monteres enkelt i vinduets notspor ved bruk av lim. Mot gipsveggen festes den som normalt ved bruk at gipsskruer, papirremse og sparkel.

Se vårt utvalg av Deco Smygplate her!

Norconsult konkluderte med følgende

Listefritt vindu
 1. Betydelig reduksjon i varmetap
  Deco Smygplate kan redusere varmetapet fra kuldebroer rundt vinduet med mellom 16% til 20%. Dette er en betydelig reduksjon, som bidrar redusert varmetap fra bygningskroppen og gir økt energieffektivitet.

 2. Forbedret overflatetemperatur
  Når det gjelder de undersøkte mur- og betongveggene viser beregningsresultatene at Deco Smygplate bidrar til å øke overflatetemperaturen med opp mot 2,6 °C, målt 2 cm innenfor vinduet.

 3. Redusert kondensrisiko
  Den økte overflatetemperaturen er svært gunstig  og bidrar til å redusere risikoen for kondens rundt vinduet.
Se rapporten fra Norconsult her!

Det er gjennomført kuldebroberegninger av scenarier med ulike veggtykkelser og vindusplasseringer i Flixo energy plus V8.1 for å vurdere effekten av Deco Smygplatene. Nedenfor kan dere se to figurer, som illustrer en prinsippskisse av en referansemodell vs. en prinsippskisse av vindussetting med Deco Smygplate.

Prinsippskisse av referansemodell hentet fra Byggforsk 523.701, men modifisert

Figur 1: Prinsippskisse av referansemodell hentet fra Byggforsk 523.701, men modifisert. 

Smygplate WS1 montering notespor fra Deco Systems

Figur 2: Prinsippskisse av vindusinnsetting med Deco Smygplate

Deco Smygplate - Prosjekt - Montering

Ønsker du å lese mer om vår listefrie løsning?

Deco Smygplate er et ferdig støpt hjørne som..

 • reduserer varmetapet rundt vinduet med opptil 20%
 • gir perfekte 90 graders hjørner hver gang
 • reduserer kondensrisikoen rundt vinduene
 • monteres enkelt
 • sikrer deg et proft og varig resultat
 • Ingen PVC-hjørner til sparkling
 • tåler fukt

 

Et proft resultat har aldri vært enklere!