Hvordan montere 2 meter kasse på 7 minutter

Blogginnlegget er skrevet av Johnny Hoff, som har mer enn 30 års erfaring som malermester.

Arstyl innkassing L4 fra Deco Systems

Hvordan ble det gjort tidligere.

Før jeg selv tok Deco kassene i bruk, ble alle kasser på byggeprosjektene bygget med skjelett i trevirke eller stål, og kledd med gipsplater. Så kom malerne og skulle montere ytterhjørne og sparkle 3 ganger. Dette tok minst 4 dager pga tørketid. Så skulle det akryleres på begge sider av kassen. Alt dette trengte minst 5 dager tørketid, før man kunne starte å slipe og male kassene ferdig.

 

Hvis man legger fremdriftsmessige konsekvenser til grunn, så ble dette en relativt liten aktivitet, som fort beslagla 5-6 dager fremdrift.

 

Kasse bygget på «gamle måten»

Malerne tar Deco kassen i bruk

Som maler på leilighets-prosjekt på tidlig 2000 tallet, så opplevde jeg flere ganger, at det manglet kasser, når vi skulle starte vårt arbeid på byggeplass.

 

Malere jeg snakker med i dag, bekrefter ofte at så fortsatt kan være tilfelle.

 

Grunnen til dette var og kan ofte være noe komplekst. Det kunne være manglende tegningsgrunnlag, feil/manglende prosjektering, manglende oppfølging ute på byggeplass eller rett og slett manglende oppfølging fra enkelte håndverksgrupper.

 

Som maler så vet man at det er tidkrevende og kostbart å måtte gå tilbake, for å behandle disse kassene. Spesielt når tak, vegger, gulv og ofte kjøkkeninnredninger er montert ferdig og på plass i leilighetene. Ofte er dette også grunnlag for diskusjoner og uenigheter rundt bruk av tid når malerne presenterte sitt tilleggsarbeid når jobben er utført.

 

Det var tidlig på 2000 tallet at jeg for første gang ble introdusert for Deco kassene, og vi malerne skulle prøve å montere disse selv.

 

Vi hadde fordelen av å integrere dette i vårt arbeid og vår fremdrift etter vi hadde sparklet ferdig, og malt 1.strøk på tak og vegger. Vi hadde da et perfekt underlag for bruk av lim.

 

Min påstand er også at malerne har det beste utgangspunktet for å montere disse kassene, da bruk av limpatroner og fugepistol er en malers hverdag i større grad, en mange andre håndverksgrupper.

 

Vi stilte naturlig nok spørsmålet om disse kassen bare kunne henge fast i lim, uten understøttelse, skruer eller spiker, og var nok litt skeptiske i utgangspunktet.

 

Ikke noe problem med vedheft på limet

Men det viste seg raskt, at skepsisen var ubegrunnet. Vi fant fort ut at hele trikset for et godt resultat var å følge leverandørens anvisning på bruk av riktig mengde lim.

 

Viktig med riktig mengde lim, for et godt resultat

Kassene formelig sugde seg fast til underlaget. Limet som ble overflødig, det brukte vi en sparkel til å fjerne dette. Vi etterfylte med lim, og brukte også dette som fugemasse på begge sider av kassen. Limet lar seg enkelt forme med hjelp av svamp og litt vann.

 

Glatting av lim som fugemasse

Skjøtingen gikk også som en lek med bruk av Deco sine Z99 plugger som gjorde at vi kunne styre neste kasse på og fikk perfekte vinkler. Her skal det dog brukes et annet type lim; Adefix Plus. Overskytende lim må her fjernes med vipes da, dette er et hybrid Polymer lim.

 

Z99 Plugger hjelper til med å styre inn neste kasse
Limet Adefix Plus brukes i rikelig mengde på skjøter

Dagen etter når kassene var tørre, var det bare å sparkle og male disse på samme måte som vi gjorde med gipsplater. Vi fant fort ut at skjøter måtte rimses med perforert sparkelrimse for at skjøter ikke skulle sprekke opp, og slik at vi fikk et perfekt og holdbart resultat.

 

Etter hvert fikk vi malerne mange flere slike oppdrag, og etter noen få år så ble dette en vanlig jobb for oss å utføre.

 

God trening fikk vi også på monteringen, og på prosjekter hvor vi kunne jobbe på serie, så klarte vi å montere 2 meter kasse på 6-7 minutter.

 

Bilde; Maler som monterer innkassinger

 

Fornøyde oppdragsgivere

Resultatet av at malerne tok i bruk Deco kasser ble veldig fornøyde entreprenør kunder, som fant ut at man sparte kostnader og fremdriftsdager i prosjektene sine.

 

All uenighet rundt betaling av innkassinger forsvant, da malerne kunne gi pris på dette arbeidet allerede på anbudstidspunktet i prosjektet.  Kostnaden rundt dette ble mer forutsigbart for alle.

 

På denne måten tjener både entreprenør og maler godt på å bruke dette produktet sammenlignet med tradisjonelle metoder som ble brukt tidligere.

 

Kasse ferdig montert over kjøkkeninnredning

Hva er status nå

I ettertid ønsket også flere tømrere og deres bedrifter å ta i bruk dette produktet.

 

Vi har nå flere hundre brukere, og man kan vel etter mer enn 200.000 solgte meter kalle dette et suksessprodukt.

 

Det er ingen tvil om at dette er en raskere måte å utføre dette i utgangspunktet tidkrevende arbeidet på, og at dette produktet har revolusjonert denne type arbeidet.

 

Hvis man ikke ser seg blind på kun materialkost, men tar med hele prosessen med montering, og malerarbeidet. Så er det ingen tvil om at det er en bra økonomisk besparelse, ved å bruke dette produktet.

 

Så Ja, til spørsmålet vi startet med. Det er fullt mulig å montere 2 meter kasse på 7 min. Dette har jeg som håndverker testet ut selv, og kan bekrefte at er mulig.

 

Tømrer i gang med kasse montering