Montering av listefrie vinduer hos Block Watne med Deco Smygplater WS1

På Pepperstadkollen leverer Block Watne boligene med listefrie vinduer.

Her kan du se montering fra start til ferdig resultat ved hjelp den helt nye Smygplaten WS1 for listefrie vinduer.

Listefritt vindu klart til maling

WS1 er den nye modellen smygplater fra Deco Systems og en videreutvikling av LS1 modellen. WS1 er nå tilpasset 10mm vindusspor. Den er også tilpasset til 55 mm ut på vegg slik at den treffer midt på stender rundt vindu. Helt nytt er også at den nå produseres i High Density Polystiren, belagt med gipsplate papir. Den får da en hardere kjerne som tåler vann, samt opprettholder en svært god isolasjon. Lambda verdien er på 0.050. Har du store vinduer så leveres WS1 også i 3,5 meters lengde slik at du slipper skjøting, og kan redusere svinn. Modellene som benyttes her er 2,4 meter lange.

Vindu før montering av listefri løsning

Vegger er lektet ut og klar for montering av smygplater. Her er det lagt inn 048×073 lekter rundt vinduene. Det er normalt ikke nødvendig, men det gir her litt større anlegg i overgangen smygplate og gips. Liggende lekter er 048×048.

Smygplater ferdig kuttet

Du trenger kun tilpasse lengde på profilen, for så å splitte den ned på dybden man skal ha som foring. Toppstykker og sidestykker tilpasses samtidig da de er like lange. Når man kapper toppstykke og bunnstykke må man legge til 5,5 cm pr. side slik at de kommer like langt ut som de stående sidestykkene som du ser i bildet nedenfor.

Montering_Listefritt
Montering Listefritt

Du starter alltid med å montere smygplatene før du monterer gipsplater. Smygplatene limes fast i vindus spor med Adefix Plus fra Deco Systems. Alle overganger limes også i prosessen. Ved å legge vinkelen mot karm og smygplaten er man sikret et 100% rett hjørne, og kan skru platene på plass til stender. Det benyttes vanlige gips skruer for montering.

Smygplater montert i vundu

Det får fort når man monterer smygplater, og et vindu som dette er gjort på rundt 40 minutter. Her er alt klart for montering av gips.

Remser montert på stender

WS1 smygplate tilpasses enkelt de ulike vinduene med forings dybde opp til 22 cm.

Listefritt langs gulv

Her er WS1 montert ned mot gulv. 100% rett vinkel her vil gjøre at det ikke blir glipper når fotlistene skal monteres.

Remser montert på stender

Deco Smygplater er laget med en forsenket fals mot gips. For å sikre at smygplatens ytterhjørne blir det høyeste punktet, stiftes remser fast på stender før montering. Dette er med på å ta opp ulike høyder som kan oppstå slik som på bildet nedenfor. Det vil da bli nok rom for både sparkel og papiremse i overgang mot gipsplatene.

Kontroll av stender for listefritt

Slike nivåforskjeller taes opp med remser som monteres under smygplaten. Det samme om gips skulle avvike fra 12,5 mm høyde. Ved behov kan man legge to lag remser.

kontroll for plass til sparkel og remse

Her kontrolleres det at ytterhjørnet på smygplaten er høyeste punkt, slik at man får en liten svank for papir remse og sparkel.

Ferdige remser fra Deco Systems

Remser kommer ferdig pakket sammen med smygplater fra Deco Systems.

Gipsplater montert mot smygplate

Her er alle gips plater kommet på plass. Det er nå klart for maleren til å sparkle og legge papir remser i alle overganger mot gips. Det legges også papir remse på den lille tverrskjøten i overgang stående og liggende profiler.

Veggflater pusses før maling

Det oppnås store besparelser for maleren å sparkle smygplater fra Deco Systems.

Listefrie vinduer hos Block Watne

Når alle smygplater og gips er pusset, er det kun malingen som gjenstår for et perfekt og ferdig resultat.

Nominert til Byggenæringens innovasjonspris.

Tidligere benyttet man tradisjonelt gipsplater som foring for å få listefrie vinduer. Smygplaten er utviklet i Norge av Deco Systems som en løsning både for enklere montering, men ikke minst å redusere problematikken som oppsto med oppsprekk ved bruk av gipsplater og montering av utenpåliggende hjørner når det skulle være listefritt.

Vi ser frem til neste prosjekt med Block Watne, hvor den listefrie trenden bare blir større og større.

Produkt link:
Smygplate WS1 HDPS 55X220X2400 mm

www.blockwatne.no