PROBLEMLØSEREN TIL BYGGEBRANSJEN I 15 ÅR

Deco Systems har levert prosjekt varer til det norske markedet siden 2004. Vi er kjent for raske leveranser over hele landet til avtalt tid og sted. Enten du velger å sette jobben bort eller gjøre den selv, gir våre produkter gir deg merverdi og besparelser i form av redusert arbedis tid, og lavere kostnader med utbedring i ettertid.

Vi kan utforme de fleste profiler!

Maskinen kan stilles inn etter ønsket grad på hjørnet. Det gir en stor grad av fleksibilitet til å utforme de profilene du måtte ha behov for.

 Deco Gipsinnkassing kan leveres precut, med ferdig freset spor og innvendig hjørneforsterkning!

Deco Gipsinnkassing - precut og ferdig freset spor
Deco Gipsinnkassing - hjørneforsterker - freset spor og precut

Kappeanlegget tilpasser både produktets lengde og spor etter millimeters-presisjon.
– Dette gjør at du får et fantastisk resultat hver gang!

Bestilles på post@decosystems.no.
– Legg gjerne med en beskrivelse av hva du trenger.

 

Et proft resultat har aldri vært enklere!