Montere listverk


Montering av NMC listverk er raskt, enkelt og morsomt!
Alle lister fra Deco Systems limes enkelt på plass ved hjelp av et spesialtilpasset lim som både fester og fuger i samme opperasjon.

Forberedelser MonteringMontere taklist 1

Listverk fra Deco Systems skal hellimes mot vegg/tak. 
Alle produkter monteres med Lim type NMC Adefix.
Enkelte lister skal monteres med NMC Adefix+ i skjøtene. 

Tips til montering—Du trenger følgende:
 Sag
 Gjærekasse
 Limpistol
Montere taklist 2
 Tommestokk
 Krittsnor
 Fuktig svamp

Sørg for å ha en god og stødig gardintrapp, samt et passende arbeidsbord for påføring av lim.

Montering
Mål opp listens dimensjon på veggen og merk så av denne. Tilpass listen med sag og gjærekasse. Påfør listen lim i følge 
Montere taklist 3
forbrukstabell og monter listen etter kontrollmerkene. Skjøtene skal også limes. Merk at enkelte store profiler i Arstyl serien skal limes med Adefix+ i 
skjøtene. (Tube merket med blå skrift).

Ujevnheter i tak fuges ut med limet. Fjern overflødig lim med en sparkel og listen er fuget i samme opperasjon. Bruk en fuktig svamp til å vaske bort eventuelle limrester og til å glatte med. Neste list er klar for montering.

Etter 20 minutter kan du gå tilbake å kontrollere skjøtene og at listen sitter som den skal. La listen tørke til neste dag, deretter sparkles skjøter med våtromossparkel og pusses med sandpapir ca 180 korning for å få en sømløs skjøt. 
Montere Taklist 4

Nå gjenstår kun maling.

Maling
Vi anbefaler å benytte vannfortynnbare produkter. Kontakt oss for spørsmål rundt andre typer maling. 
Listene bør overmales med to strøk for best resultat. 

For mer informasjon om montering av listverk, rosetter eller innkassinger ta konakt på 33460002