Montere rosetter

Montere rosetter

Etter å ha funnet rett type rosetter og størrselse er det klart for å sette i gang med montering.
Takket være polyurtane materialet disse rosettene er laget i er dette en enkel oppgave.
 

Montere rosett1 Montere Rosett2 Montere rosett3

Skjær hull i rosetten med en tapetkniv eller et borr for ledning og oppheng.

Påfør god med tilhørende lim langs ytterkant av hele takrosetten.

Før frem ledninger for taklampe gjennom hullet. Vær forsikret om at disse ikke er strømførende.

Montere rosett4 Montere rosett5  
 Takrosett2

Press rosetten på plass og benytt tilhørende lim og finger til å fuge mellom tak og rosett.

Gå til slutt over med en fuktig svamp og vask vekk rester av lim.

-Rosetten henger av seg selv uten behov for støtte.
-På grunn av mønsteret i rosettene er det enklest å male i ønsket farge før montering.
-For mer informasjon se vår side om
takrosetter her.