Betonmast – En storbruker av Deco listverk

Betonmast har de siste årene ekspandert stort, og blitt en av Norges største entreprenører med en rekke prosjekter til en hver tid. Vi har fulgt Betonmast i flere av deres nye byggeprosjekt, hvor de monterer listverk og innkassinger fra Deco Systems.

 

Slotsengen 

Det går mye lister i et prosjekt på 88 leiligheter. Derfor er det viktig at produktene holder høy kvalitet, er lette å montere og gir et resultat med mindre etterarbeid.

Alle prosjekt har både ett års, og tre års etterkontroll. Det blir fort dyrt å måtte utbedre småskader og sprekker i etterkant.

 

Kundene er opptatt av at det skal være pent og slippe skjemmende spikerhull. Entreprenøren og byggherre er opptatt av at økonomien i prosjektet blir så god som mulig. Med Deco listverk blir alle parter fornøyd.

 

Øya i Porsgrunn

Et omfattende prosjektet med 39 leiligheter, bygget på en kunstig øy ved Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Flere prosjekt bruker fortsatt taklister, og da er fordelen stor at de leveres i stabile materialer som reduserer krymp og riss. Her bruker de en hulkil av typen B5 50×50 i Nomastyl serien. Deco Systems leverer lister godkjent for både BREEAM og Svanemerkede prosjekt.

 

Skomværkvartalet

Da Betonmast Telemark skulle ha karmlister på det nye prosjektet Skomværkvartalet i Porsgrunn ble valget Deco Systems. En mann monterer her opp mot 100 meter gerikt pr. dag. Listene leveres med hvit kjernefarge og ferdig malt overflate i både S0502-Y og S0500-N. Deco Systems tilbyr alltid opplæring på montering i større prosjekt, for å kvalitetssikre leveransene.

 

Klosterøya Vest 3
Klosterøya Vest

I Skien er et nytt bygg fra Betonmast Telemark i ferd med å reise seg. Ferdigmalte karmlister skal opp i alle leiligheter og her har Betonmast valgt å montere listene selv. Så fort de er montert med Lim så har vi en flott finish uten synlige spikerhull.

 

Hovinenga – Valle Hovin

I Hovinenga prosjektet oppfører Betonmast Boligbygg 364 leiligheter ved Valle Hovin i Oslo. Ferdige innkassinger fra Deco Systems limes på plass mot tak og vegg. Med ferdige L-profiler er det ikke behov for å sette opp stendere på forhånd. Det gjør monteringen svært rask og man slipper mange tunge løft og ekstra opperasjoner.

 

Link til Proukter benyttet i disse prosjektene

 

Video Slotsengen